Hiszem és vallom – ahogy Nikola Tesla mondta -, hogy

“Attól a naptól fogva, hogy a tudomány el kezd foglalkozni a nem-fizikai jelenségekkel, nagyobb lépést fog megtenni tíz év alatt, mint amennyit az elmúlt századokban haladt.”

“Meg vagyok róla győződve, hogy az egész kozmosz egysége az anyagi és spirituális síknak. Az univerzumnak van egy magja, ahonnan az erőt és inspirációt kapjuk, mely örökkön hajt bennünket, érzem ennek erejét és értékét, ahogy az univerzum keresztül sugárzik megtarva magában az egyensúlyt. Még nem hatoltam bele a magban lévő titokba, de tudom, hogy ott van, és ha bármilyen fizikai aspektust akarnék hozzácsatolni, akkor úgy írnám le, hogy az a FÉNY, ha spirituálisan akarnám értelmezni, akkor az a SZÉPSÉG és EGYÜTTÉRZÉS. Aki képes ebben hinni, erősnek érzi magát, képes örömmel dolgozni, mert érzi, hogy benne van a világ teljes harmóniájának színezetében.”

“A harcok akár egyének, akár kormányok, népek között vannak, mind félreértésekből származnak, a szó lehető legtágabb értelmezésében. A félreértések mindig abból fakadnak, hogy nem vagyunk képesek értékelni a másik nézőpontját. Ez pedig azok tudatlansága, akik érintve vannak, nem saját területüket, hanem a közös felületet illetően. Az ütközés veszélye csak növekszik ha jelen van még több kevesebb harci szellem, ami minden ember jellemzője. A legjobb módja a bennünk rejlő harci hajlamnak való ellenállásnak, ha eloszlatjuk a tudatlanságunkat azáltal, hogy szisztematikusan terjesztjük az általános tudást és segítjük a kölcsönös eszmecserét és kapcsolatot.”

“Ha a bennetek lévő gyűlöletet elektromos árammá lehetne alakítani, elég lenne az egész világ kivilágításához.”

Az nem zavar, hogy ellopták az ötleteimet… Az zavar, hogy nincs sajátjuk”

“Három dolog pusztítja az embereket: büszkeség, kapzsiság és irigység.”


hu_HUMagyar